L: Poslední pokání

 

„Jsem hříšný člověk“. Kdo z nás to dokáže přiznat? Jako hříchy nepozorujeme, když pácháme trestnou činnost pro dobro rodiny a blízkých. Chceme pro ně to nejlepší od jídla přes oblečení a elektroniku a módní doplňky. Je to omluvitelné? Není. Ježíš říká, že to není správné. A já to už vím také. A vím, kolik starostí a trápení jsem způsobila poškozeným, jak nešťastní jsou mí blízcí, má rodina, mé děti. Velice jsem jim ublížila a věřím, že mi to Ježíš odpustí, protože on byl jediný bez hříchu – a který jediný mě může hříchu zbavit.