Křesťan dnes – článek: Co změnilo Zachea a kdo ublížil Vám?

Nový článek o projektu Building Bridges 

Nový způsob vyrovnání dopadů zlého činu na jeho aktéry se objevil zejména na konci 70 let. Jmenuje se Restorativní justice, nebo česky Usmiřující spravedlnost. Ta se stále více dostává do popředí řešení zločinu.  Jedná se většinou o přímou mediaci mezi pachatelem a obětí.

Proč vůbec hledat jiné cesty spravedlnosti?

Naprostá většina české vězeňské populace se vrací zpět do věznic. Jedná se o více než 7 z 10 propuštěných. Věznice jsou přeplněné a nemají dostatek financí na terapeutickou práci s klienty.

Na druhé straně, jsou ale oběti těchto zlých činů jen málo spokojené s náhradou, které se jim za újmu dostává. Rozsudek, který pošle pachatele do věznice a po kterém tzv. většinová společnost vždy velmi volá, pro oběť ve skutečnosti náhradu neznamená.  Poškozený totiž potřebuje odškodnění, uvedení situace do původního stavu, nebo do stavu blízkému před činem, potřebuje se zbavit strachu a mít odpovědi na své otázky, -stalo se mi to náhodně, -mohu si za to něčím sám a mnohé další. 

Celý článek je k dispozici na www.: https://www.krestandnes.cz/co-zmenilo-zachea-a-kdo-ublizil-vam/