KLUB DVĚ RYBY- KAVÁRNA PP

SETKÁVÁNÍ PROPUŠTĚNÝCH, JEJICH RODIN A PŘÁTEL

každé první a třetí pondělí v měsíci

HOSTEM PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ:

Bc. KATEŘINA VAVRUŠOVÁ

na téma:

SOCIÁLNÍ PRÁCE V AZYLOVÉM DOMĚ

PONDĚLÍ 4. 3. 2013

17:00- 19:00

PRAHA 5, LIDICKÁ 18

Klub slouží nejen propuštěným a jejich přátelům, ale také rodinám, které mají někoho blízkého ve výkonu trestu. Nebojte se přivést i děti. V Klubu se setkávají i lidé, kteří těmto skupinám potřebných lidí pomáhají. Každé setkání Klubu je originální, a neopakovatelné. Co se opakuje je bohaté pohoštění a nabídka přátelství a přijetí pro každého, kdo přijde.

Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To ale řekl, aby ho zkoušel; Sám totiž věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.

(Jan 6)

grand online casino