Klub pro propuštěné a jejich přátele

SETKÁVÁNÍ PROPUŠTĚNÝCH A JEJICH PŘÍBUZNÝCH A PŘÁTEL

Kavárna PP

každé první a třetí pondělí v měsíci

NEJBLIŽŠÍ SETKÁNÍ: V PONDĚLÍ 4. 2. 2013 OD 17 HODIN

LIDICKÁ 18, Praha 5, AS

HOSTEM KLUBU BUDE TENTOKRÁT PAN MILAN SZTOJKA

BÝVALÝ VĚZEŇ, NYNÍ STUDENT TEOLOGIE, SE PODĚLÍ O SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Klub slouží propuštěným a jejich přátelům, a také všem, kteří mají někoho blízkého ve výkonu trestu. Nebojte se přivést děti. V Klubu se setkávají i lidé, kteří potřebným pomáhají, nebo mají touhu začít pomáhat.

Každé setkání Klubu je originální, a neopakovatelné. Co se opakuje je pohoštění a nabídka přijetí a

přátelství pro každého, kdo přijde.

Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To ale řekl, aby ho zkoušel; Sám totiž věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a

rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. (Jan 6)

zp8497586rq