POZVÁNÍ DO KLUBU PRO PROPUŠTĚNÉ A JEJICH PŘÁTELE

V PRAZE PROBÍHÁ SETKÁVÁNÍ PROPUŠTĚNÝCH, JEJICH RODIN A PŘÁTEL VŽDY PRVNÍ A TŘETÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI . V pondělí 3. 9. vás zveme na první podzimní setkání a sdílení s pohoštěním a modlibou v Klubu Dvě Ryby. V pondělí 17. 9. budou našimi hosty budou a setkání povedou Zdeněk a Katka Uhlíkovi, kteří budoumluvit na téma: SLUŽBA UZDRAVOVÁNÍ

KDY: od 15:00- do 17:30 hod PŘÍPRAVA SETKÁNÍ A MODLITBY OD 14:00 hod KDE: PRAHA 5, LIDICKÁ 18, STANICE TRAMVAJE ZBOROVSKÁ, PROSTORY ARMÁDY SPÁSY

 

Když se Ježíš rozhlédl a vi

děl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To ale řekl, aby ho zkoušel; Sám totiž věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. (Jan 6)

 

 

zp8497586rq