Klub 2 Ryby dne 1. a 15. června 2015

Milí přátelé,

i na den dětí se sejde klub pro propuštěné a jejich přátele. Budeme mluvit o tom, co znamená najít  svou identitu v Bohu. Také oslavíme smlouvu s potravinovou bankou a budeme plánovat poslední červnové setkání. Ti, kdo v sobotu navštívili v Jablonci Adulám budou referovat o tomto úžasném setkání.

Těšíme se na vás,

přátelé z MVS