K: Jaká jsem

 

Přesto, že jsem věřící, dělala jsem v minulosti věci, které se Pánu Bohu 100% nelíbily. Teď jsem tady a já to beru jako pomoc od našeho Pána. Dal mi příležitost k pokání. I když jsem už byla věřící, tak až teď jsem k němu našla tu správnou cestu. Opravdu mě vede a dává mi šanci změnit se. Každý večer se pravidelně modlím a obzvlášť při modlitbách přicházím stále na své chyby. Děkuji mu za tento trest, protože díky němu mám teď myšlení, jaké mám. Do nedávna jsem se modlila za svou sebelítost, což bylo špatně. Jsem ráda, že jsem tady prožívala víc těch špatných chvil, protože díky jim jsem přišla na své chyby. Prosím ho o odpuštění a šanci, abych mu dokázala, že to myslím s tou změnou opravdu vážně. Modlím se, abych se dostala domů co nejdřív už kvůli mé dceři a mámě, která naše odloučení špatně snáší.  Dostala jsem možnost jezdit s věznicí na komponované programy. Jen tak někoho z ostrahy nepustí. Zítra jedu po páté. Minulý týden mě přestěhovali na předvýstupní oddělení, což je také krůček domů o trochu dřív, než při pevném výstupu. Někdo by to bral jako náhodu, ale já vím, že Bůh je se mnou a ví a cítí, že to myslím s tím napravením opravdu. Budu se modlit dál a dál a snad mi jednou odpustí vše.

Nehledě na to, že jsou má dcera a mamka zdravé. Dcera stále studuje a nesešla na špatnou cestu, za což se modlím každý den. Pochválen buď Ježíš Kristus až na věky! Amen