Hledáme pomoc s kancelářským nábytkem – Office furniture needed

Hledáme kancelářský nábytek

Mezinárodní vězeňské společenství hledá nábytek pro svou kancelář jako dar nebo za nízkou cenu.

Možný kontakt: info@prisonfellowship.cz  nebo telefonicky: 602 308 210

Office furniture needed

Prison Fellowship in CZ is looking for office furniture and equipment as a  donation or for low price.

Thank you for contacting: info@prisonfellowship.cz  nebo telefonicky:  602 308 210