Historie PFI

Organizace Prison Fellowship vznikla v roce 1976 ve Spojených státech. Zakladatelem byl Charles W. Colson, který sám strávil čas ve vězení v souvislosti s aférou Watergate. Předtím působil jako nejvyšší poradce prezidenta USA Richarda Nixona. Během pobytu ve vězení Chuck Colson zažil, jak víra odsouzené proměňuje, a dospěl k přesvědčení, že řešení kriminality se nachází zejména v duchovní oblasti, v proměně smýšlení.
Cílem založení organizace Prison Fellowship bylo společné sdílení  lásky s lidmi z různých církví s vězni, bývalými vězni, oběťmi a jejich rodinami.
Zkušenosti Chucka Colsona z vězení jsou obsahem jeho nejslavnější knihy Born again, která má také filmovou podobu. Je autorem i mnoha dalších významných titulů a zakladatelem Chuck Colson Center http://www.colsoncenter.org/wfp-home.
Tři roky po vzniku organizace PF v USA se setkali zástupci podobných organizací z Anglie, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Baham a vytvořili organizaci Prison Fellowship International, která sdružuje národní organizace. Cílem PFI bylo zakládat národní organizace PF a sloužit jim. Od roku 1979 počet národních organizací vzrostl a PFI nyní sdružuje více než 125 zemí po celém světě. Většina těchto zemí se připojila k PFI během více než 30 let vedení presidenta Rona Nikkela.

Stanoviska Prison Fellowship International

  • Prison Fellowship není odpovědí na všechny potřeby služby ve věznicích světa, ani na potřeby služby ve věznicích v ČR. PF je jen jedním z nástrojů, které Bůh používá, aby se svou láskou a milostí dotkl lidských srdcí a životů.
  • Prison Fellowship je propojeno s církví, kterou považuje za Tělo Kristovo a výraz Kristovy přítomnosti mezi lidmi. PF se považuje za hnutí v rámci církve a je tu, aby podpořilo, dodalo odvahu, a účastnilo se mise a služby církve tam, kde se vztahuje k trestnímu právu a vězeňství.
  • Prison Fellowship není dokonalé. Je to jen hnutí lidí, kteří nejsou dokonalí, ale kteří mají hlubokou touhu sloužit, protože je tu potřeba odpouštět a potřebujeme odpuštění.
  • Prison Fellowship není denominační. V některých zemích je PF převážně katolické, v jiných pravoslavné, v jiných zemích protestantské a v dalších zemích sestává z věřících, kteří pocházejí z různých tradic. Zcela zásadní vizí a hodnotou je povzbuzovat jednotu ve službě, při různosti těch, kdo Krista následují jako součásti jeho těla ve světě.• Prison Fellowship chce být vztahovým mostem mezi vězením a společností. Je výrazem křesťanského nápravného paradigmatu společného podílení se na změnách. PF má široký záběr, komplexně se zaměřuje na službu, která se nesoustředí jen na uvězněné osoby, ale i na po propuštěné, na rodiny vězňů a propuštěných, na oběti zločinu a na obnovující spravedlnost ( restorativní justici)  ve společnosti.

Role vězeňských kaplanů

Vězeňští kaplani jsou oficiálními reprezentanty církve uvnitř vězení. Naplňují zde specifické role a úkoly. Prison Fellowship/ MVS bezpodmínečně respektuje jedinečnosti autority a odpovědnosti vězeňských kaplanů,stejně jako všech zaměstnanců věznic  a zavazuje se kaplany podporovat a pomáhat jejich službě, nikoli jejich službu napodobovat. MVS nevykonává službu duchovních uvnitř věznic, ani mimo ně. MVS pomáhá všem skrze  schopnosti a možnosti svých dobrovolníků. MVS  slouží ve věznicích všem odsouzeným, na rozdíl od kaplanů,  kteří pečují o zejména věřící.