Evropský projekt Building Bridges

Logoimage002.jpg@01CFD71A.F6A62980Restorativní dialog mezi pachateli a oběťmi nesouvisejících trestných činů.

Projektu se účastní  7 evropských zemí (Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Itálie, Německo a Česká republika) a dvě výzkumná centra ( University Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku) v letech 2014 -2016.

 

JUST/2013/JPEN/AG/4508

Supported by the Criminal Justice Programme of the European Union

 

Partneři projektu v ČR:

Probační a mediační služba ČR

Respondeo, z. s. občanská poradna, Nymburk

 

Wikipedie: Pojem Restorativní justice

Restorativní justice je koncept trestního soudnictví, který se zaměřuje spíše na obnovení (anglicky restoration) poměrů než na represi. V tomto konceptu ustupuje zájem na potrestání pachatele do pozadí, naopak je upřednostňováno aktivní zapojení obětí trestných činů do řízení, jsou zdůrazňovány jejich práva a pachatelům se usnadňuje rozhodnutí převzít odpovědnost za své činy, napravit škody a obětem dát satisfakci za způsobenou újmu. Jde o odchylný koncept od klasického konceptu trestající (retributivní) justice.