Esej z Věznice Přílepy – Andrea prosinec 2016

Takže komu jsem za tuto vzpomínku vděčná? Své milující rodině! Děkuji jim, že tady pro mě jsou, když je tolik potřebuju.

 1/ Pro mě je nejkrásnější vánoční dárek, když můžu nejen na vánoce být s rodinou doma. Takže komu jsem za tuto vzpomínku vděčná? Své milující rodině! Děkuji jim, že tady pro mě jsou, když je tolik potřebuju.

2/ Budu se snažit vyrovnat se s minulostí a budu žít přítomností. Naučím se naslouchat  své blízké. Odpustím všem  co mě kdy ublížili. Změním styl života.  Začnu hlavně tím, že vykročím po výkonu pravou nohou a budu žít řádným životem.