Esej z věznice- paní Jitka

Velké Přílepy – květen

Jméno a příjmení: Jitka

 

Téma: Napište upřímný a otevřený dopis Bohu ať už v něj věříte, či nikoliv.

Otče můj všemohoucí.

Chtěla bych Ti napsat tento dopis, jako Tvá zbloudilá ovečka. Děkuji Ti Pane Bože, že ses mi dal poznat a vstoupil jsi do mého života. Nesmírně moc to pro mě znamená a vážím si Tvé lásky a náklonosti ke mě.

Snažím se řídit Tvými příkázáními, ale jsem jen člověk a někdy se mi to úplně nedaří.

Mé první setkání s vírou bylo, když mi bylo 14 let, začala jsem chodit do evangelické církve „Slovo života“ v Praze. Od té doby, můj Pane, v Tebe věřím věrně a oddaně.

Jsou chvíle, kdy má víra v Tebe ochabne, ale věřím, že vše zlé, co mě v životě potkává má svůj význam a účel, nic se neděje bezdůvodně.

Vím, že jsem se musela dostat až sem do vězení na řadu let, abyh se Ti mohla vyznat z mých hříchů a zpytovat své svědomí za svou vinu.

Ach Bože, kdybych se řídila Tvými radami, nemusela jsem takto dopadnout.

Z jedné strany jsem ale ráda, že má cesta životem je trnitá. Po mém propuštění bych se Ti chtěla zcela oddat a chtěla bych se nechat pokřtít, abych Ti byla co nejblíž.

Pane Bože, já bych ti chtěla z celého srdce poděkovat, že ani ty, kteří jsou jako já, nezavrhuješ a to naopak. O mě pečuješ a dáváš se jim poznat víc než těm, co znají Tvou pravou cestu a Tvé poselství. Ty jsi láska.

Pane Bože, děkuji Ti, že jsi vzal do svého nebeského království mého syna a otce a věřím, že když budu žít po Tvém boku, ve Tvé víře, že se s nimi jednou shledám.

Sláva Tobě můj Pane,

Tvá zbloudilá Jitka