Esej z vězení, paní Monika

Monika,  Velké Přílepy

 

Téma eseje: Upřímný a otevřený dopis Bohu ať už v něj věříte, či nikoliv.

Pane Bože,

je mi 47 let a věřím v Tebe, ale to Ty víš. Moje víra v Tebe, jak víš, je jako na houpačce. Tebe Bože jsem našla, už když jsem byla malá a to v knížkách K.Maye a také při návštěvě Slovenska. Na Slovensko jsem jezdila s rodiči a bratrem. Snažila jsem se o víře a Tobě co nejvíce dozvědět a žít tak, abych nebyla pro Tebe zklamání. Tehdy jsem ještě nevěděla, že Tebe já zklamat nemůžu, neb mě miluješ, ať dělám v podstatě cokoliv. Věřila jsem a věřím v Tvou lásku, které se mi doma nedostávalo.

Pak jsem se na Tebe, Bože šíleně zlobila a to, když mi umřel můj syn. Dlouho jsem se zlobila vlastně na vše a všechny, ale Ty si mě neodvrhl a poslal si za mnou své služebníky a tak jsem opět našla ztracenou víru i Tebe Bože. Snažím se Tě Bože poznat každý den. Má touha po Tvém poznání a zároveň mé přání pomáhat lidem mě přivedla až na myšlenku stát se pastorem – Tvým služebníkem. Tedy vlastně služebnicí. Šla jsem si za tímto cílem a dokončila střední školu a to i přesto, že jsem do lavice usedla po 25 letech. A měla jsem dojem, že Ty mě v tom podporuješ a pomáháš. Pak jsem nastoupila na vysokou školu – teologickou, ale neměla jsem šanci tuto školu dodělat neb jsem skončila za mřížemi. Brala jsem to jako znamení, že máš se mnou jiné plány, Když jsem se tak nějak se vším smířila a přijala to, tak mě postihla další ztráta. Mnoho lidí by se mi asi smálo, ale Ty Bože víš, jaký byl můj vztah k mému psovi (psí slečně). Vím, že byla stará – měla požehnaný věk, tak nějak člověk se smrtí počítá, ale moc jsem si přála se s ní rozloučit a být s ní v jejích posledních chvílích. No nestalo se tak. Vím, že bych to měla přijmout, jako Tvou vůli, ale já jsem jen člověk a tak nejsem dokonalá a proto se nejspíš ještě trochu zlobím. Vím, Pane že nastane čas, kdy mi bude zjevena Tvá vůle, ale do té doby jsem ráda, že mohu cítit Tvou lásku a to i přes to, že já se zlobím a tím Tebe Bože vlastně zlobím. Chci Ti poděkovat za Tvou lásku a trpělivost se mnou.

Tvá zlobivá Monika