Esej – Věznice Jiřice – Lukáš

Lukáš; 4.11.2016; Jiřice

Koho se můj zločin dotkl nejvíce?

Můj zločin se nejvíce dotkl bezpochyby poškozeného, včetně jeho rodiny a nejbližších. Poškozenému jsem svým jednáním vzal pocit bezpečí, jistoty. Domnívám se, že jsem do jeho života vnesl nedůvěru v cizí lidi. Rodina se zcela jistě strachovala o jeho život, musela si také projít těžkým obdobím. Svým jednáním jsem narušil klidný život a způsobil jim bolest.

Dále se mé jednání dotklo mé rodiny a mé osoby. Rodinu jsem zklamal. Navíc musí žít s vědomím, že jejich bratr (já) se provinil těžkým zločinem. V poslední řadě jsem také ublížil sobě. Musím žít s pocitem těžkého provinění, které nelze odčinit. Místo, abych dnes vychovával děti a staral se o rodinu, tak trávím léta ve výkonu trestu.