Ekumenická duchovní obnova v Milevském klášteře pro MVS

Od pátku do soboty 17. – 18. dubna se věřící několika denominací modlili za vězně, propuštěné, oběti, a za dobrovolnictví v této službě v Milevském klášteře, www.milevskoklaster.cz kde se konala ekumenická duchovní obnova pro Mezinárodní vězeňské společenství.

 Zúčastnily se věřící z Církve československé husitské, Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve, Evangelické církve metodistické,  Církve bratské a z americké Covenant Church. 

Ani kromobyčejně ledové dny nic nezměnily na cennosti setkání.

 Obnovu otevřela přednáška P. Jindřicha Zdíka, mladého premonstráta z milevské klášterní komunity, na téma Job a osudy lidí (ke stažení: http://www.milevskoklaster.cz/verejne).

 Přednášku vystřídala  prohlídka areálu kláštera s odborným výkladem P. Františka Míčka.

Navázaly dvě přednášky kazatele Církve adventistů  Mikuláše Stehlíka,  dlouholetého kaplana ve věznici Rýnovice a bývalého komunistického „mukla“, jak sám sebe nazýval, na téma „Přístup ke klientům“, a pak další přednáška přímo na téma „Osobnost odsouzeného“. Krátce o činnosti MVS/PFI  informovala Gabriela Kabátová, ředitelka MVS pro ČR.

Velké poděkování patří P.Františku Míčkovi za vytvoření programu duchovní obnovy, i za pozvání zástupců místních církví do Milevského kláštera na toto  mezidenominační setkání.

Při závěrečných chválách a modlitbách v původním románském kostele, vystoupil kazatel Církve husitské, Mgr. Oldřich Horek a za Církev bratrskou kazatel Ondřej Kyml z Písku a připojili se svými dvěma kázáními- zcela v duchu papeže Františka- k tématu vězeňství a lidí opuštěných, odmítaných, a všech na „periferii“.  

 Modlitba Páně a chvíle ticha, pro kterou se všichni účastníci sešli u oltáře kostela, byla mocná.  Chvály a modlitby doprovázelo hraním a zpíváním na nečekaně profesionální úrovni, kvarteto dívek z farnosti Chyšky.

Setkání k tématu vězeňství mělo několik klíčových okamžiků: semknutí lidí stejné touhy pomáhat a porozumět, bez ohledu na církevní příslušnost a společná radost ze setkání.

Díky všem, kdo se na něm podíleli.

Bb.