Dopis od rodiny, která bude letos už třetí Vánoce součástí projektu Andělský strom

Blíží se doba Vánoc.

I já se těším s dětmi na tu  vánoční atmosféru, kdy budeme zdobit okna, stoly a hlavně vánoční stromeček. Těším se na pouštění vánočních koled a písní.

I k nám každé vánoce chodí Ježíšek, naše děti nejsou výjimkou a mají svá tajná přání, co  by rády  pod stromečkem rozbalily.

V jednom přání se ale od svých kamarádů a spolužáků liší. Tím je přání, aby na Vánoce byl s námi i tatínek.

Je  pro mne velmi těžké vysvětlit dětem, proč to tak ještě nemůže být.

Se slzami v očích,  ale vždy,  už sedm let to s pokorou přijmou.

Víme,  že je s námi duší a celým svým srdcem a my s ním.

Chtěla bych tímto vyjádřit  poděkování projektu Andělský strom za to nejcennější.

Dokázaly jste nám obohatit vánoční svátky o vice šťastných chvil a pocitů.

Díky Andělskému stromu si děti rozbalují dáreček, který byl jejich přáním a o kterém vědí, že ho mají od tatínka, protože k dárečkům napsal svoje přání se slovy,  jak moc je má rád.

Do naší rodiny jste dodali mnoho sil pro překonávání  úskalí,  která máme před sebou,  než usedne celá rodina ke štědrovečerní večeři.

Naše poděkovaní Andělskému stromu a všem lidem,  kteří se  na tomto projektu podílejí, zůstane na vždy našich srdcích a bude napořád součástí svátků vánočních.

Vaše úsilí nevytváří jen úsměv našich dětí,  ale i nás rodičů. Vytváříte tím důležitý pocit, že i rodič,  který je  ve výkonu trestu, je součástí Vánoc a podílí se na štěstí rodiny, i  když fyzicky to není umožněno.

Druhému rodiči, který je s dětmi doma, dáte sílu odloučení překonat a vědět,  že není na vše sám.

Moc se těšíme na chvíli, kdy celá rodina budeme  spolu a  nebude to pouhý sen.

My se pak také rádi připojíme a také malým dárečkem rozjasníme další dětskou tvář.

S velkými díkem a pozdravem,

Jana  a děti