Doba roušková

Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Kuřim o „Době rouškové“:

💬 Po překonání prvotních nesnází spojených s nově vzniklou situací se podařilo nevídané. Nedostatek ochranných pomůcek způsobil obrovskou vlnu solidarity a touhy pomoci i mezi zaměstnanci – ať již civilními či těmi v uniformách, ale i mezi odsouzenými muži.

Věznice rychle zareagovala a odsouzení nejprve našili roušky pro zaměstnance a všechny vězně. Na prosbu starosty města Draga Sukalovského jsme ušili roušky všem občanům Města Kuřim.

Požadavky se množily, proto kuřimští vězni pod velením vedoucí oddělení zaměstnávání Hanky Velecké šili dobrovolně a bez nároku na mzdu více jak měsíc – o víkendech, ve svátky i v rámci volnočasových aktivit v rukodělné dílně či v opravně oděvů – a ušili roušky např. pro Hospic sv. Alžběty, FN Brno-Bohunice, Úrazovou nemocnici Brno, nemocnici U svaté Anny, romské středisko DROM, či různé charity v Jihomoravském kraji.

Na prosby ředitelů Základních škol v Kuřimi odsouzení muži našili roušky všem žákům, kteří se chystají opětovně usednout do lavic – dohromady 24.000 roušek. Po měsíci tvrdé práce jsme překvapili odsouzené obrovským řízkem a fotbalovým zápasem, radost v jejich očích byla nepopsatelná. :)

To vše by nebylo možné bez pomoci. Občané Města Kuřim zapůjčili vlastní šicí stroje, město dodalo potřebné materiály k výrobě roušek.

Látky, tkalouny, nitě apod. nosili zaměstnanci, ve velkém nám je zasílaly společnosti Volonté Czech, Mezinárodní vězeňské společenství, z. s., Lighthouse, Společnost Podané ruce – tyto spřátelené organizace nám dokonce bezplatně poskytly chybějící pračky a žehličky, které postupně dodáváme na všechny oddíly, aby odsouzení mohli udržovat roušky v odpovídajícím stavu a nemuseli je prát ručně.

Obrovský dík patří zejména všem mým kolegyním a kolegům, kteří svou solidaritou, aktivitou, optimismem a prací přesahující běžné povinnosti přispívají k dobré náladě a pomoci ostatním. Dík patří i odsouzeným a jejich rodinám, jež respektují vzniklou situaci a pomáhají nám společně situaci zvládnout.

V duchu našeho projektu Yellow Ribbon Run – uteč předsudkům tedy s námi utíkejte předsudkům a dávejme společně lidem s trestní minulostí šanci ukázat, že si své místo ve společnosti zaslouží. Doba roušková je toho důkazem.

Za Věznici Kuřim se loučím pozdravem našeho milého kolegy „viru zmar!“ 💬