Pozvání na podzimní cyklus přednášek MVS

Milí přátelé,

začínáme třetí cyklus přednášek na téma vězeňství, pomoc propuštěným, pomoc  obětem, restorativní justice a další. Budeme se setkávat se zajímavými hosty vždy druhé pondělí v měsíci od 18,00 do 19,30 hodin v CB Soukenická 18, Praha 1 počínaje zářím.

Podzimní cyklus:

 

 12. 9. 2016: „Z Rýnovic do Valdic“ 

Přednášející: Mgr. Pavel Zvolánek, kaplan Věznice Valdice, Předseda VDP 

 

10.10.2016:  „Restorativní justice v pomoci obětem tr. činů“

Přednášející: JUDr. Lucie Albrechtová, Bílý kruh bezpečí

 

14.11.2016: „Pomáhajúci rozhovor v postpenitenciárnej starostlivosti“

Přednášející: Mgr. Anna Semanová, PhD. (špeciálny pedagóg a terapeutka aktuálne pôsobiaca v MVS)

 

12. 12. 2016: „Teorie desistence: jak se z pachatelů stávají slušní a spořádaní občané“

Přednášející: PhDr. Jan Tomášek PhD, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 

Jarní cyklus cyklus proběhne od února do května 2017, vždy čtvrté pondělí v měsíci