Building Bridges – Zacheův strom

Pozvánka do projektu Building Bridges – Zacheův strom

Dovolujeme si vás pozvat do krátkého projektu, který je vhodný pro každého, kdo v minulosti prožil jakýkoliv trestný čin, třeba i neoznámený, či nepotrestaný a chce se o svém prožitku a důsledcích podělit na bázi křesťanství a snahy o odpuštění.

Program Building Bridges – Zacheův strom sice vychází ze standardního modelu setkání mezi oběťmi a pachateli za účelem dialogu restorativní justice, ale zároveň se výrazně odlišuje. Nesetkává se pachatel s obětí, vůči níž se dopustil trestného činu, ale setkává se skupina pachatelů a skupina lidí, kteří nejsou oběťmi právě těchto pachatelů; jedná se o oběti jiných trestných činů. Obětí či poškozeným tu máme na mysli kohokoliv, komu se v minulosti přihodil jakýkoliv potrestaný či nepotrestaný čin, který způsobil psychickou či hmotnou újmu ( vykradené auto, ukradnutá či jen nevrácená peněženka, vyloupená chata, přepadení, znásilnění a další). Do projektu jsou pečlivě vybíráni pachatelé trestných činů, zejména ti, kteří chtějí začít žit pěkným životem a nevracet se zpět do výkonu trestu.

V programu se setkává skupina vězňů se skupinou „nesouvisejících obětí“. V ideálním případě by měl být stejný počet pachatelů i obětí. 5- 8 týdenní kurz probíhá uvnitř věznice, vždy jednou týdně 3 hodiny odpoledne či v podvečer, a je tvořen skupinovými diskusemi, řízeným dialogem mezi oběťmi a pachateli, prací v malých skupinkách, čtením biblických textů a vyplňováním pracovního sešitu. Projekt je založen na restorativní justici a na bázi křesťanství, zejména je postaven na příběhu vrchního celníka Zachea z Lukášova evangelia. Klíčovou součástí kurzu je to, že pachatelé i oběti vyprávějí své vlastní příběhy o tom, jak jejich životy ovlivnil zločin, který byl vůči nim spáchán, nebo který sami spáchali. Během posledního setkání vězni mohou učinit akt symbolické náhrady, který může mít libovolnou formu od dopisu, v němž vyjádří svou lítost, až po vytvoření uměleckého nebo rukodělného výrobku nebo napsání básně, jimiž pachatelé mohou vyjádřit pokání a lítost.

Obětem se v projektu dostává pomoci v podobě postupného uzdravení, zbavení strachu z vlastního pachatele, a nalezení větší jistoty a klidu pro budoucnost. Zároveň hraje jejich přítomnost v kurzech Zacheův strom klíčovou roli, protože jako „lidé z reálného života“ mohou oběti pomoci pachatelům pochopit, jak jejich trestná činnost opravdu dopadá na skutečné lidi: jak zločinné jednání ovlivňuje každodenní život, práci, zdraví, spánek oběti a jak ovlivňuje i ostatní členy rodiny. Pachatelé si tak mohou uvědomit, často poprvé, že jejich činy ublížily lidem způsobem, o kterém předtím nikdy nepřemýšleli ani si ho nedokázali představit, a že ono zranění sahá mnohem dál, než je popsáno v oficiální, právní definici zločinu. Díky tomu pak pachatelé často prožijí hlubokou lítost nad škodou, kterou způsobili svým obětem, a rozhodují se tuto škodu nahradit a zároveň už nezpůsobovat v budoucnosti další podobnou škodu jiným lidem.
Projekt vedou školení facilitátoři, kteří pro setkávání vytvářejí bezpečné prostředí důvěry, kdy účastníci jsou zavázáni mlčenlivostí, znají jen svá pravá či smyšlená křestní jména, aby se všichni cítili co nejbezpečněji. Kurz je zcela bezpečný, jakkoliv se odehrává uvnitř věznice.

Ze zkušenosti vyplývá, že část účastníků, kteří do kurzu vstupují jako poškození, pak pokračuje v pomoci odsouzeným i v dalších projektech MVS, z.s. protože začnou mít o tuto zapomenutou oblast křesťanské pomoci zájem.
Ústředními sloupy projektu jsou vzájemný respekt, pravdomluvnost, slušnost, přijetí odpovědnosti, zbavení se falešné viny ( u obětí), odpuštění ostatním i sobě, pokání a náhrada způsobné škody.

Projekt pořádá již od roku 2014 Mezinárodní vězeňské společenství, které lze definovat jako křesťanské sociální hnutí, zaměřené na pomoc obětem, vězňům a jejich rodinám, zejména dětem, propuštěným a zaměstnancům justice. MVS je součástí největší světové dobrovolnické křesťanské organizace v oblasti justice Prison Fellowship International, založené v roce 1976 v USA.

Kontaktujte nás, odpovíme Vám na jakékoliv otázky.
Lenka Hellerová, tel: 608 534 694 E mail: lenka.hellerova@prisonfellowship.cz
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., Balbínova 550/10, 120 00 Praha – Vinohrady
www.restorative-justice.eu
www.prisonfellowship.cz