Building Bridges- informativní schůzka pro účastníky projektu

image004.jpg@01CFD71A.F6A62980Informativní setkání s koordinátory a zájemci o účast v projektu restorativní justice Building Bridges
-dialog mezi nesouvisejícími pachateli a oběťmi trestných činů

ve středu 3. prosince, v Thákurově ulici 3, Praha 6, v 17 hodin, Malá zasedací místnost číslo 12, přízemí vlevo.

Projekt bude probíhat ve dvou pražských věznicích vždy po dobu 6ti po sobě jdoucích týdnů na jaře příštího roku. Každé setkání uvnitř věznice bude trvat 2 hodiny/ jednou týdně. Do věznice bude vstupovat skupina 6 ti poškozených a 2 koordinátorů a setká se s 6ti pachateli trestných činů.
Poškození a odsouzení budou pravidelně každý týden mluvit o dopadu zločinu, kterého byli účastníky.
Program přináší obětem trestného činu možnost často prvně mluvit s pachateli jiných trestných, ptát se jich na příčinu jejich chování, dozvědět se více o  jejich dětství, způsobech přemýšlení, a důvodech, které je k činům vedly.
Pachatelé v tomto dialogu možná prvně uslyší, co trestný čin druhým způsobil a program je povede k přemýšlení o jejich minulém jednání.
Za oběť trestného činu považujeme i oběti sekundární, tedy například rodiče dítěte, které má trestnou minulost, či jiné blízké, kterých se zločin, malý či vážný, jakkoliv dotkl.  Může se také jednat o čin, za který nikdo nebyl odsouzen, ale který v nás zůstává jako nedořešený problém.

Tato první schůzka je jen informativní a na setkání můžete přizvat své přátele,  zejména ty, kterým by bylo možné nabídnout aktivní  účast v projektu.

www.restorative-justice.eu/bb                  Prosím Vás o potvrzení své účasti pro středu 3. 12.     

 

Text tištěné pozvánky, k dispozici k zaslání:

 

Pozvánka

… pro ty, kdo se setkali se zločinem v roli oběti

 

BUILDING BRIDGES

 

Restorativní dialogy mezi oběťmi a pachateli trestných činů

 

www.prisonfellowship.cz a www.restorative-justice.eu/bb

 

Připojte se k naší akci věnované podpoře obětí trestných činů

Jste zváni, abyste se zúčastnili informativních setkání na podporu obětí trestných činů v rámci projektu Building Bridges. Chceme vám nabídnout možnost dozvědět se více o projektu Building Bridges. Chceme si poslechnout vaše zkušenosti a dozvědět se o vašich potřebách a chceme si společně promluvit o možnostech, jak se dá pracovat na nápravě škod způsobených trestnými činy.

 

Restorativní justice

Věříme, že vězení jsou místem, kde by odsouzení měli mít možnost změnit svůj život a své jednání. Ve standardním trestním soudním řízení pachatel často nebývá konfrontován s obětí. Proto hájíme principy tzv. restorativní justice, která dává oběti možnost vyprávět svůj příběh o trestném činu a o tom, jaký dopad na její život to mělo.

Podstatou restorativní justice jsou tyto otázky: Na koho má trestný čin dopad? Jakou škodu trestný čin napáchal? Jak je čin možné případně napravit? Restorativní justice nabízí dialog mezi oběťmi a pachateli, který má vést k nápravě, změně úhlu pohledu a ovlivnění světa toho druhého.

 

Kontakt pro projekt Building Bridges

Tel: 602 308 210

E- mail: info@prisonfellowship.cz

www.prisonfellowship.cz

 

Koordinátor projektu

Mezinárodní vězeňské společenství, Nad Habrovkou 3, Praha 6,

www.prisonfellowhip,cz

info@prisonfellowship.cz

 

Partneři projetu:

Probační a mediační služba ČR  https://www.pmscr.cz/

Respondeo  http://www.opnymburk.cz/

 

O programu

Oběti trestných činů často ještě po dlouhou dobu prožívají následky činu. Mnoha obětem pomůže, když mohou upřímně mluvit o tom, co se stalo.

Projekt Building Bridges je program realizovaný uvnitř věznic a je určen obětem a pachatelům a je zprostředkováván Mezinárodním vězeňským společenstvím.

K účasti na tomto 5-6 týdenním programu jsou zvány jak oběti, tak pachatelé.

Program dává obětem možnost setkat se s pachateli nesouvisejících trestných činů (tedy ne těch, které byly spáchány proti nim), klást jim otázky a vyprávět svůj příběh o tom, jaký dopad na jejich život měl spáchaný trestný čin. V programu jsou mnoha způsoby prezentována témata jako zodpovědnost, náprava a smíření. Hlavní důraz je ale kladen na příběhy účastníků.

 

Chcete…

  • Chcete se dozvědět, jak se druzí poškození vypořádávají se zločinem?
  • Chcete se dozvědět, jak se můžete vypořádat s důsledky zločinu ve svém životě i v budoucnosti?
  • Chcete se dozvědět, jak se pachatel dostane až k tomu, že se dopustí zločinu?
  • Chcete konfrontovat pachatele s důsledky jejich činů?
  • Chcete udělat kroky k tomu, abyste uzavřeli životní kapitolu toho, co se stalo, a zahájili proces uzdravování?

Pak vás zveme, abyste se zapojili do programu Building Bridges, který může být přesně tím, co potřebujete.

 

Proč se zúčastnit?

Za dobu, kdy se tento projekt koná v mnoha zemích na celém světě, již pomohl velkému počtu obětí, které se ho zúčastnily.

Program má za cíl pomoci vám v těchto oblastech:

  • Obdržet odpovědi na vaše otázky
  • Zažít hlubší uzdravení z traumatu daného skutečností, že jste se stali obětí trestného činu
  • Nabídnout kontakt s pachateli a podívat se na jejich situaci
  • Vést konstruktivní dialog s pachateli, který by mohl změnit jejich postoje
  • Přijmout omluvu nebo jiný symbolický čin nápravy a obnovy

 

Účast v projektu Building Bridges

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých stali v několika posledních letech obětí trestného činu, pokud jste ochotní jít spolu s moderátorem, dobrovolníky a dalšími oběťmi do věznice a pokud jste ochotni vyprávět svůj příběh, kontaktujte nás!

 

Máte otázky? Neváhejte a obraťte se na nás.

 

Můžete se zapojit do něčeho prospěšného. Přihlaste se co nejdříve.

 

Projekt Building Bridges dává obětem hlas!

Další informace najdete na www. prisonfellowship.cz a www. restorative-justice.eu/bb

Financováno Evropskou unií.

Tato publikace byla vydána s finanční podporou programu EU JUST/2013/JPEN/AG. Obsah této publikace je výhradní zodpovědností autora a nemusí odrážet názory Evropské komise.