Building Bridges – Restorativní dialog nesouvisejících skupin obětí a pachatelů o dopadech zločinu skončil v prosinci 2018 úspěchem.

Během prosince proběhla slavnostní ukončení projektu Building Bridges  ve věznicích Vinařice a Jiřice.  Projekt,  který měl v ČR svou premiéru v roce 2015, kdy se uskutečnil  také dvakrát, se konal v roce 2018  souběžně ve dvou věznicích  od začátku listopadu do poloviny prosince. 

Projektu se letos  účastnilo celkem 13 obětí trestných činů a 13 pachatelů jiných zločinů. 

 Projekt byl 6 týdenní- Na slavnostním zakončení předali pachatelé obětem symbolické odškodnění a přečetli dopisy vlastním obětem, které  se ale neodesílají.  Stejně tak oběti četly dopisy vlastním pachatelů a hovořily  o tom, k jaké uzdravující změně u nich došlo během setkávání. 

Projekt startuje uzdravují proces obětí a snižuje riziko recidiv u pachatelů. 

Projekt podpořilo dotačně Ministerstvo spravedlnosti ČR a souhlas k projektu dalo GŘVS. Projekt byl prezentován na Kriminologických dnech 2016. 

Projekt bude dále probíhat i v roce 2019 a je možné se do něj přihlásit na telefonním  čísle: 602 308 210, nebo písemně viz kontakty MVS, z.s. 

Více na www.restorative-justice.eu