Andělský strom v loňském roce 2013

logo-angel-tree1V loňském roce 2013 se do projektu Andělský strom zapojilo13 věznic (Všehrdy, Bělušice, Kynšperk nad Ohří, Kuřim, Heřmanice, Ruzyně a Řepy,  Jiřice, Pankrác, Rýnovice, Opava, Plzeň, Světlá nad Sázavou, ) a z dalších 3 věznic (Znojmo, Pardubice a Rapotice) nám přišli jednotlivé přihlášky.

Celkově jsme obdarovali 333 dětí.

Dárky byly v hodnotě minimálně 130 000 Kč.

Ohlasy a zkušenosti z minulých let z rodin dětí i od samotných odsouzených ukazují na potřebnost a smysluplnost tohoto projektu. Nejen, že je pro rodiny odsouzených pomocí v jejich často tíživé finanční situaci, ale mnohem silnějším momentem jsou chvíle, kdy se děti cítí tátou či maminkou milované, přesto, že musí být odloučeny, aniž by tomu samotné děti rozuměly, (pro svůj věk často nemohou). Dopad na posílení rodinných vazeb je zřetelný.
Dalším důležitým momentem, který vnímáme,  je prolamování sociální stigmatizace a předsudků, které většinová veřejnost vůči odsouzeným, ale i jejich rodinám má.
Jsme nesmírně povzbuzeni počtem dárců, kteří jsou ochotni těmto lidem pomáhat.
Ž. Dvořáčková
Koordinátorka projektu Andělský strom