Andělský strom 2014

PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM®

„cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Mt 25:40)

DÁRKY PRO DĚTI, KTERÉ MAJÍ RODIČE VE VĚZENÍ

Staňte se vánočním andělem a pošlete dárek do rodiny pro dítě, které by jinak dárek k Vánocům nedostalo

V rámci programu Andělský strom, který je registrovaným programem Prison Fellowship International, můžete poslat dárek dítěti, který má rodiče ve vězení, vždy jménem rodiče a spolu s jeho osobním dopisem.

Ve spolupráci s věznicemi se dárky posílají do nejpotřebnějších rodin.

Děti odsouzených rodičů jsou nazývány neviditelnými oběťmi zločinu, protože jsou často stigmatizovány, prožívají velký sociální propad rodiny. Ačkoli nemohou za chování svých rodičů, jsou trestány spolu s nimi dlouhodobým odloučením od rodiče a dalšími důsledky trestu.

V programu dobrovolník vybere dárek v doporučené cenové relaci podle věku a pohlaví dítěte, (dárek je vždy nově koupená věc), přiloží dopis od odsouzeného rodiče, vše zabalí a odešle či donese na adresu rodiny. Dítě tak ví, že na něj rodič myslí a má je rád.

Během srpna až října nabízí MVS informace o možné účasti na tomto programu církvím. Zároveň také věznicím, které vytipují nejpotřebnější rodiny.

Přihlášení do programu je proto vhodné poslat co nejdříve.  Více informací naleznete na www.prisonfellowship.cz

Pomáhejte s námi dětem odsouzených rodičů

Kontaktujte nás:

Mezinárodní vězeňské společenství

Nad Habrovkou 3

Praha 6

164 00

info@prisonfellowship.cz

00420/602 308 210

www.prisonfellowship.cz

číslo účtu: 243511614/ 0300