Adulám: 16. celorepublikové setkání „BÝVALÝCH“ a jejich přátel se bude konat v Jablonci dne 20. května 2017

 

„Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti.“ – Bible – 1.Sam 22,1n

Milí přátelé,

 

zveme Vás na naše tradiční, již šestnácté, společné setkání propuštěných a jejich přátel, pořádané ve spolupráci s místním sborem Církve bratrské. 

 

Setkání ADULÁM se uskuteční: 

v sobotu 20. května 2017 od 9.30 hod.

 

v prostorách Církve bratrské v Jablonci nad Nisou, Smetanova 26

 

Vysoká recidiva ve vězeňství (72%) nás vedla ke hledání pravdivých příčin tohoto stavu a k naslouchání všem, kteří nám k tomu mohou něco říci.

K těm patříte i Vy.

 

Proto jsme zvolili pro orientaci a povzbuzení téma

 

RECIDIVA PŘICHÁZÍ NENÁPADNĚ

 

Společně se budeme modlit i zpívat.

Jako obvykle zveme také zástupce pomáhajících organizací, kteří budou mít příležitost nejen naslouchat, ale také se připojit svými svědectvími a zkušenostmi.

(Nezapomeňte na přímluvné modlitby za toto setkání!!!)

 

PROGRAM:

 

9.30 – 9.45      Uvítání, dále biblický úvod k tématu (kaz. CB Jan Valeš st.).

9.45 – 10.45     Recidiva z pohledu druhé strany (kaplanka K. Jakubalová, I. Vlachyňský z Teen

                          Challenge)

10.00- 10.15    Pavel Kadaši – Cesta z pekla (o knize a životě bez recidivy)

11.00 – 12.30   Svědectví a zkušenosti přítomných (možnost práce ve skupinách)

12.30 – 13.30   Občerstvení a rozhovory ve skupinkách (strava zajištěna, přispět lze na místě).                                                      

13.15 – 15.00   Pokračování ve svědectví a vzájemném sdílení, shrnutí, závěr.

 

Na setkání s Vámi se těší

 za Mezinárodní vězeňské společenství

Jan Valeš st.                                                                            Mgr. Květoslava Jakubalová

      jan.vales.st@volny.cz                                                                               602 786 974

          723 082 494                                                      

                            

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti SMS, mailem aj. na kazatele J. Valeše st. (+ počet osob).