18. setkání propuštěných a jejich přátel ADULÁM 2019

POZVÁNKA: 18. SETKÁNÍ PROPUŠTĚNÝCH A JEJICH PŘÁTEL ADULÁM 2019

BUDOVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO CHARAKTERU, Církev bratrská, Smetanova 971/26, Sobota 25.5.2019 od 9.30 hod

(„Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti.“ – Bible – 1.Sam 22,1n)

Křesťanský charakter: Jedině důvěra v Boha a poslušnost vůči Bohu buduje charakter, který má cenu.

(Jan Valeš, farář Církve bratrské)

 

Vážení přátelé a příznivci našich setkání,

srdečně vás zveme na letošní setkání Adulám, které se koná opět na známém místě v modlitebně Církve bratrské v Jablonci nad Nisou, Smetanova 971/26, v sobotu 25.5.2019 od 9.30 hod.

Tentokrát bude naše setkání zaměřeno na budování křesťanského charakteru, protože z dlouhodobé pomoci vám, kteří jste již ve světě, zjišťujeme, že vybudovat si křesťanský charakter a venku si ho udržet a posilovat, je velmi obtížné.

Program: Jako obvykle zveme také zástupce pomáhajících organizací, kteří budou mít příležitost

nejen naslouchat, ale také se připojit svými svědectvími a zkušenostmi. (Nezapomeňte na přímluvné modlitby za toto setkání!!!)

 

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Uvítání, dále biblický úvod k tématu (kaz. CB Jan Valeš st.).

10.00 – 11.00 Vzájemné představení přítomných

11.00 – 12.30 Svědectví, která povzbudí – moderátorem Květa Jakubalová, kaplanka VS ČR.

12.30 – 13.15 Občerstvení a rozhovory ve skupinkách (strava zajištěna, přispět lze na místě).

13.15 – 15.00 Pokračování ve svědectví a vzájemném sdílení.

15.00 Shrnutí a závěr setkání. Možno podat návrhy na téma příštího setkání.

 

Na setkání s Vámi se těší,

Jan Valeš st. jan.vales.st@volny.cz 723 082 494 Květoslava Jakubalová 602 786 974

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti SMS či emailem. Uveďte, pokud možno počet osob.

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE: ADULÁM 2019