Finanční pomoc

Pomozte začít nový život propuštěným lidem.
Pomozte odsouzeným změnit svůj život.
Pomozte obětem trestných činů.
Pomozte dětem a rodinám.

Číslo účtu MVS, z.s. pro podporu všech projektů: 243511614 / 0300

Přispět můžete jednorázově, nebo pravidelně malými částkami s těmito variabilními symboly:

Pro podporu Andělského kempu uveďte variabilní symbol 888
Pro podporu Andělského stromu uveďte variabilní symbol 777
Pro podporu projektů pro oběti tr. činů uveďte variabilní symbol 444
Pro podporu dětí vězňů ve Rwandě, uveďte variabilní symbol 333
Pro podporu cest do věznic a péče o propuštěné uveďte variabilní symbol 222
Podpora pomoci propuštěným Metanoia II- variabilní symbol 111

(Všechny poskytnuté dary si můžete odepsat z daňového základu – zákon 586/92Sb.)
Podpořit nás také můžete skrze dárcovskou SMS na číslo: 87 777
DMS-TRV-NAPRAVA ( nebo 30, 60, 90Kč) 
Nebo přes dobročinný bazar: http://bazarg6.cz/