http://www.apostleshipofprayer.org/2012english.html

V modlitební prosbě za vězně se doslova říká : „Aby se s vězni zacházelo spravedlivě a s respektem pro jejich lidskou důstojnost“

.