http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/obeti-budou-ve-veznicich-navstevovat-pachatele-rozhovor-ma-pomoci-obema–1474760

 

http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/udastsya-li-zapustit-proekt-building-bridges