Mezinárodní vězeňské společenství

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je české společenství součástí největšího světového křesťanského sdružení v oblasti vězeňství Prison Fellowship International, které pracuje ve více než 125 zemích a jehož vznik se datuje do roku 1976.

MVS je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je  registrováno jako zapsaný spolek. Zákonnou zodpovědnost za organizaci nese tříčlenná rada a všechnu práci provádí dobrovolníci, kteří jsou rozděleni do regionálních týmů, vedených vedoucími skupin.

Prison Fellowship International zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, jejich rodiny, pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize.

Z celé Bible jasně vyplývá, že učení Ježíše Krista není zaměřeno na pyšné a mocné a že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým. Logo PFI, nalomená třtina (Izajáš 42,3), je navrženo, aby nám připomínalo, že naše služba je pro ty, kdo byli nalomeni: vězni, bývalí vězni a jejich rodiny, jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění.“ (Izajáš. 61,1).

 
Představitelé MVS:
 
Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka
Kelly Prudek, předsedkyně rady
Zinaida Nikiforová, místopředsedkyně rady
 
Čestní členové:
 
Ing. Daniel Fajfr, M.Th,  Předseda Ekumenické rady církví, Předseda Rady Církve bratrské
PhDr. Pavel Černý, CB, Emeritní Předseda Ekumenické rady církví
PhDr. Kateřina Lachmanová ThD., Katolická teologická fakulta University Karlovy
PhDr. Gabriela Slováková PhD, ředitelka, Věznice Světlá nad Sázavou, odborná poradkyně PFCZ
Daniel Heczko, kazatel Církve bratrské v Praze 6
Jan Valeš st, kazatel Církve bratrské v Jablonci nad Nisou
† P. Jan Zemánek, Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Stará Boleslav