Prison Fellowship International zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, jejich rodiny, pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je české společenství součástí největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství Prison Fellowship International, která pracuje ve 127 zemích a jejíž vznik se datuje do roku 1976. Má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

MVS je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je registrováno jako zapsaný spolek. Zákonnou zodpovědnost za organizaci nese tříčlenná rada a všechnu práci provádí dobrovolníci, kteří jsou rozděleni do regionálních týmů, vedených vedoucími skupin.

MVS pracuje v současné době intenzivně ve věznicích Jiřice, Pankrác a Světlá nad Sázavou, se kterými má uzavřené dohody o spolupráci v programu: „Příprava na propuštění a následná péči na svobodě“. V současné době je do projektu aktivně zapojeno 90 odsouzených osob.

MVS je součástí evropského projektu restorativní justice Building Bridges, (2014- 2016),  kterého se účastní 7 zemí PFI: Německo, Maďarsko, Holandsko, Itálie,  Španělsko , Portugalsko a Česká republika, spolu s 2 akademickými centry University of Hull ve Velké Británii a Makam research v Rakousku. ˇVeskými partnery projektu jsou Probační a mediační služba  a Občanská poradny Nymburk.

MVS se zaměřuje na projekty spojené s výstupem osob z VTOS a jejich následné zařazení do společnosti.

MVS organizuje každoročně projekt Andělský strom, ve kterém dobrovolníci posílají vánoční dárky dětem odsouzených rodičů spolu s osobním dopisem rodiče.

MVS mobilizuje křesťanská společenství, aby přijímala propuštěné do svých společenství, a tím pomáhala snižovat rizika možného recidivního chování.

Z celé Bible vyplývá, že učení Ježíše Krista není zaměřeno na pyšné a mocné a že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým. Logo PFI, nalomená třtina (Izajáš 42,3), je navrženo, aby připomínalo, že křesťanská služba je pro ty, kdo byli nalomeni: oběti, vězni, bývalí vězni a jejich rodiny, jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění.“ (Izajáš. 61,1).

Tříčlenná rada MVS:
Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka; Kelly Prudek, předsedkyně rady; Zinaida Nikiforová, místopředsedkyně rady
Čestní členové:
Ing. Daniel Fajfr, M.Th, Předseda Rady Církve bratrské, Místopředseda Ekumenické rady církví
PhDr. Pavel Černý, CB, bývalý předseda Ekumenické rady církví
PhDr. Kateřina Lachmanová ThD., Katolická teologická fakulta University Karlovy
PhDr. Gabriela Slováková PhD, ředitelka, Věznice Světlá nad Sázavou, odborná poradkyně PFCZ
Jan Valeš st, kazatel Církve bratrské v Jablonci nad Nisou
Bývalí čestní členové:
+Daniel Heczko, kazatel Církve bratrské v Praze 6
+P. Jan Zemánek, Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Stará Boleslav