1/ Pro mě je nejkrásnější vánoční dárek, když můžu nejen na vánoce být s rodinou doma.

     Takže komu jsem za tuto vzpomínku vděčná? Své milující rodině! Děkuji jim, že tady

     pro mě jsou, když je tolik potřebuju.

2/ Budu se snažit vyrovnat se s minulostí a budu žít přítomností. Naučím se naslouchat

     své blízké. Odpustím všem  co mě kdy ublížili. Změním styl života.  Začnu hlavně tím, že

    Vykročím po výkonu pravou nohou a budu žít řádným životem.