Building Bridges 2018 – Restorativní dialog skupin obětí s vězni o dopadech zločinu

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 byl zahájen  souběžně ve dvou českých věznicích projekt, který měl v ČR svou premiéru v roce 2015, kdy proběhl také dvakrát.

Projektu se letos  účastní celkem 13 obětí trestných činů a 13 pachatelů jiných zločinů. 

Projekt vedou v obou věznicích facilitátoři.   Projekt je 5 týdenní, oběti a  zakončen bude oslavou a symbolickým odškodněním obětí, stejně jako čtením dopisů vlastním obětem a vlastním pachatelům. Tyto dopisy ale nebudou odeslány. 

Projekt podpořilo dotačně Ministerstvo spravedlnosti a souhlas k projektu dalo GŘVS. Projekt byl prezentován na Kriminologických dnech 2016. 

Více o minulém ročníku na www.restorative-justice.eu

Na stránkách budeme přinášet novinky a fotografie z probíhajících setkání, která startují proces uzdravení u poškozených a u pachatelů zvyšují míru schopnosti empatie a snižují tím riziko jejich recidivního chování.