Program Andělský strom nekončí Vánocemi.

Sociálně slabým rodinám pohámáme právě teď s nákupem školních pomůcek pro děti a někdy i s nákupem s

travenek.

Můžete se připojit svou finanční podporou projektu, nebo darem konkrétních školních pomůcek, které odešlete na adresu dítěte.

Děkujeme!

zp8497586rq