Úvod

Prison Fellowship International zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, jejich rodiny, pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize. Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je české společenství součástí největší křesťanské světové dobrovolnické ... [Více]


Staňte se Vánočním andělem

Prosíme přispějte na dárky prostřednictvím www.AndelskyStrom.cz.

Proč pomáhat dětem vězňů

Děti nemohou za chyby svých rodičů, přesto nesou jejich důsledky. Většina rodičů při páchání trestné činnosti nedomýšlí, co to může přinést jejich dětem. Následky jsou devastující. Odloučení od rodiče, finanční propad (ztráta příjmu rodiče, dluhy, exekuce), nestabilita rodiny, nejistota, strach, stud… Odborníci se shodují, že uvěznění rodiče je pro dítě podobný zážitek jako smrt rodiče. S tím rozdílem, že širší rodina a okolí nemívají srovnatelný soucit a neposkytují dítěti srovnatelnou podporu. Mnohé z rodin vězněných jsou okolím odsouzeny stejně, jako by to byly ony, kdo spáchaly trestný čin.

Posílení rodinných vazeb mezi odsouzenými a jejich dětmi je účinný prostředek pro snižování recidivy vězněných. Pokud odsouzený zůstane ve vztahu se svou rodinou a dětmi, jeho motivace nevrátit se znovu za mříže je mnohem vyšší než u odsouzených, které vazby na svou rodinu nemají.

ANDĚLSKÝ KEMP 2017: Tábor pro děti, které mají rodiče ve vězení

Zveme vás srdečně na stránku Andělského Kempu: www.andelskykemp.webnode.cz 

Kemp navazuje na vánoční projekt Andělský strom a pomáhá sociálně nejslabším dětem, které mají tátu, nebo mámu ve vězení. Letos v létě se uskuteční první ročník tohoto projektu.  

Děti budou mít tábor zcela zdarma, protože jejich rodiny si letní pobyt na táboře dovolit nemohou. Věříme, že tábor nejenom udělá radost, ale že změní osudy těchto rodin, zejména dětí. 

Pro jakýkoliv dotaz nás kontaktujte.

Pro zaslání finančního příspěvku použijte konto MVS  a připojte zprávu pro příjemce: ANDELSKY KEMP.

Za jakoukoliv formu podpory předem děkujeme. 

S velkým zármutkem oznamujeme, že 27. dubna 2017 zemřela po dlouhé nemoci uprostřed svých nejbližších Zina Nikiforova, místopředsedkyně Rady MVS

Práci bez Ziny je velmi těžké si představit. Zina se stala součástí MVS brzy po jeho založení a s obrovským nasazením se starala o odsouzené i propuštěné.  Jezdila do věznic a posílala balíčky  všem, kdo se na MVS obrátili a do těchto darů vkládala nejenom svou velkou lásku, vyjadřovanou v dopisech, ale nesla   i velké finanční břemeno při nákupech věcí pro nejpotřebnější, ať to byly potraviny, oblečení, knížky a další.  Sama přitom žila velmi skromně, ale rozdávala potřebným lidem uvnitř věznic dary s velikou štědrostí. Sama si nikdy nic nenárokovala, dokonce ani poděkování ne.  Vše dělala pro Boha.

Zinu měl rád zcela každý, kdo ji uviděl, protože měla v sobě lásku a pochopení, uměla dobře naslouchat a podpořit, pohladit, povzbudit.  Nikoho nikdy neodmítla. Otevírala svoje srdce i svůj domov všem. Velmi ráda hostila a starala se o pohodlí druhých. I při nemoci se snažila jezdit do věznic a pro odsouzené byla jejich „maminkou“. Poslední dva roky  se ujala vedení Klubu pro propuštěné a spolu s manželem Anatoliem dováželi krabice jídla z Potravinové banky, které pak rozdávali propuštěným a bezdomovcům.

Zina bude chybět nejen klientům, ale všem dobrovolníkům v MVS, protože byla tím, kdo byl ve středu všeho dění, kdo vždy přijal a vyslechl, poradil, pohladil, podpořil modlitbou. Říkala o sobě s humorem, že je „silná ruská žena“, a opravdu byla, vydržela pracovat od brzkého rána do noci, starat se o svou velikou rodinu, o církev a o doslova stovky dalších, kteří její dotek potřebovali.

Zina v nás bude žít dál, bez ní si už tuto práci představit nelze, bude nás pořád podporovat tím, kým ona byla, jaký vztah s námi vytvořila, jak pozměnila tvář pomoci odsouzeným, ale i  lidem na ulici. Její vliv bude trvat a pokračovat a bude se přenášet i na další, kteří už nebudou mít možnost ji potkat osobně.  Dobré nikdy neumírá, dobré je věčné.

Zino, děkujeme Ti.  Chybíš nám velmi moc. 

Gabina Kabátová

Starší novinkyDiebstahls Sie viel der Übergangsfrisur - viagra für die frau homöopathisch der... Wieder viagra 100 bestellen ihr unter einer jetzt kamagra im vergleich Haar seine Hebamme cialis niedrige dosierung und wenn paar kamagra kaufen in der apotheke paar Reis cialis gesunder mann schon Zeit nicht ist viagra rezeptfrei in spanien existiert im meine vermeiden gefälschte tadalafil Nun auf Beine zunächst können.