Úvod

Prison Fellowship International zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, jejich rodiny, pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice (dále jen MVS) vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je české společenství součástí největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství Prison Fellowship International, která pracuje ve 127 zemích a jejíž vznik se datuje do roku 1976. Má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

MVS je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je registrováno jako zapsaný spolek. Zákonnou zodpovědnost za organizaci nese tříčlenná rada a všechnu práci provádí dobrovolníci, kteří jsou rozděleni do regionálních týmů, vedených vedoucími skupin.

MVS se zaměřuje zejména na projekty spojené s výstupem osob z výkonu trestu odnětí svobody a jejich následné zařazení do společnosti.

MVS pracuje v současné době intenzivně ve věznicích: Jiřice, VV Praha Pankrác, Světlá nad Sázavou, VV Praha Ruzyně- Velké Přílepy, Věznice Rýnovice,  se kterými má uzavřené dohody o spolupráci v programu: „Příprava na propuštění a následná péči na svobodě“. V současné době je do projektu aktivně zapojeno 130 odsouzených osob.

Na svobodě se propuštění setkávání v Klubu 2 Ryby- Kavárně PP, která je nízkoprahovým zařízením. 

Stěžejní projekt Změna je možná – Chci pracovat ( Příprava na propuštění a následná péče na svobodě) je podpořen dotací MPSV-  ESF OPZ a Magistrátem hl. m. Praha. O odsouzené a propuštěné intenzivně pečují mentoři, pracovní poradce, finanční poradci a další specialisté a dobrovolníci. Klienti, kteří projdou tímto programem se už do výkonu trestu odnětí svobody v naprosté většině nevracejí. 

MVS je součástí evropského projektu restorativní justice Building Bridges,  kterého se účastní 7 zemí PFI: Německo, Maďarsko, Holandsko, Itálie,  Španělsko , Portugalsko a Česká republika, spolu s 2 akademickými centry University of Hull ve Velké Británii a Makam research v Rakousku. Veškými partnery projektu jsou Probační a mediační služba ČR a Občanská poradny Nymburk.

MVS organizuje každoročně projekt Andělský strom, ve kterém dobrovolníci posílají vánoční dárky dětem odsouzených rodičů spolu s osobním dopisem rodiče. Tento projekt má svou vlastní stránku: www.andelskystrom.cz

MVS pořádá letní kempy pro děti odsouzených rodičů zdarma. 

MVS zajišťuje službu dopisování s odsouzenými.

Projekt Metanoia II podporuje službu propuštěným finančními dary církví a jednotlivců. 

MVS mobilizuje křesťanská společenství, aby přijímala propuštěné do svých společenství, a tím pomáhala snižovat rizika možného recidivního chování.

Z celé Bible vyplývá, že učení Ježíše Krista není zaměřeno na pyšné a mocné a že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým. Logo PFI, nalomená třtina (Izajáš 42,3), je navrženo, aby připomínalo, že křesťanská služba je pro ty, kdo byli nalomeni: oběti, vězni, bývalí vězni a jejich rodiny, jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění.“ (Izajáš. 61,1).

 
Tříčlenná rada MVS:
Gabriela Kabátová – výkonná ředitelka; Mgr. Květoslava Jakubalová – předsedkyně rady; Ing. Ivan Chrástek – místopředseda rady
 
 
Čestní členové:
Ing. Daniel Fajfr, M.Th, Předseda Rady Církve bratrské, Místopředseda Ekumenické rady církví
PhDr. Pavel Černý, CB, bývalý předseda Ekumenické rady církví
PhDr. Kateřina Lachmanová ThD., Katolická teologická fakulta University Karlovy
PhDr. Gabriela Slováková PhD, ředitelka, Věznice Světlá nad Sázavou, odborná poradkyně PFCZ
Jan Valeš st, kazatel Církve bratrské v Jablonci nad Nisou
 
Bývalí čestní členové:
+Daniel Heczko, kazatel Církve bratrské v Praze 6
+P. Jan Zemánek, Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Stará Boleslav