Úvod

Prison Fellowship International zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, jejich rodiny, pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize. Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je české společenství součástí největší křesťanské světové dobrovolnické ... [Více]


Letošní výsledek Andělského stromu a celoroční práce s dětmi vězňů v roce 2018

Děkujeme za všechny děti vězňů, kterým jste o Vánocích pomohli ! Poslední číslo je 874 děti. 
Zaslouží si pěkné dětství a krásnou budoucnost protože ony za své rodiče nemohou. 
Povšimněme si jich, nenechejme je v té situaci samotné! 
Od roku 2018 začínáme nové projekty pro děti, které mají tátu, nebo mámu ve vězení. Kromě Andělského letního kempu, budeme dětem posílat i dárky k narozeninám, dárky pomoci se školními potřebami a dárky pomoci se školními obědy, budeme pořádat Andělské Velikonoce, setkávání rodin odsouzených a další.
Děti, které jsou bez mámy, nebo bez táty a jsou v sociálním propadu můžete podporovat po celý rok na účtu: 
243511614/ 0300 Variabilní symbol: 777
Kolika dětem pomůžeme bude záležet jen na množství darů. Jiný příjem na ně nemáme. Děkujeme Vám! 
Přejeme požehnaný nový rok 2018!
www.andelskystrom.cz

S velkým zármutkem oznamujeme, že 27. dubna 2017 zemřela po dlouhé nemoci uprostřed svých nejbližších Zina Nikiforova, místopředsedkyně Rady MVS

Práci bez Ziny je velmi těžké si představit. Zina se stala součástí MVS brzy po jeho založení a s obrovským nasazením se starala o odsouzené i propuštěné.  Jezdila do věznic a posílala balíčky  všem, kdo se na MVS obrátili a do těchto darů vkládala nejenom svou velkou lásku, vyjadřovanou v dopisech, ale nesla   i velké finanční břemeno při nákupech věcí pro nejpotřebnější, ať to byly potraviny, oblečení, knížky a další.  Sama přitom žila velmi skromně, ale rozdávala potřebným lidem uvnitř věznic dary s velikou štědrostí. Sama si nikdy nic nenárokovala, dokonce ani poděkování ne.  Vše dělala pro Boha.

Zinu měl rád zcela každý, kdo ji uviděl, protože měla v sobě lásku a pochopení, uměla dobře naslouchat a podpořit, pohladit, povzbudit.  Nikoho nikdy neodmítla. Otevírala svoje srdce i svůj domov všem. Velmi ráda hostila a starala se o pohodlí druhých. I při nemoci se snažila jezdit do věznic a pro odsouzené byla jejich „maminkou“. Poslední dva roky  se ujala vedení Klubu pro propuštěné a spolu s manželem Anatoliem dováželi krabice jídla z Potravinové banky, které pak rozdávali propuštěným a bezdomovcům.

Zina bude chybět nejen klientům, ale všem dobrovolníkům v MVS, protože byla tím, kdo byl ve středu všeho dění, kdo vždy přijal a vyslechl, poradil, pohladil, podpořil modlitbou. Říkala o sobě s humorem, že je „silná ruská žena“, a opravdu byla, vydržela pracovat od brzkého rána do noci, starat se o svou velikou rodinu, o církev a o doslova stovky dalších, kteří její dotek potřebovali.

Zina v nás bude žít dál, bez ní si už tuto práci představit nelze, bude nás pořád podporovat tím, kým ona byla, jaký vztah s námi vytvořila, jak pozměnila tvář pomoci odsouzeným, ale i  lidem na ulici. Její vliv bude trvat a pokračovat a bude se přenášet i na další, kteří už nebudou mít možnost ji potkat osobně.  Dobré nikdy neumírá, dobré je věčné.

Zino, děkujeme Ti.  Chybíš nám velmi moc. 

Gabina Kabátová

Starší novinkyDiebstahls Sie viel der Übergangsfrisur - viagra für die frau homöopathisch der... Wieder viagra 100 bestellen ihr unter einer jetzt kamagra im vergleich Haar seine Hebamme cialis niedrige dosierung und wenn paar kamagra kaufen in der apotheke paar Reis cialis gesunder mann schon Zeit nicht ist viagra rezeptfrei in spanien existiert im meine vermeiden gefälschte tadalafil Nun auf Beine zunächst können.